Образователни проекти

Образованието е основен приоритет в социалната политика на Аурубис България. Като такъв, компанията инвестира непрекъснато в неговото развитие чрез партньорските си програми с общините Пирдоп и Златица, както и с редица допълнителни проекти.

Реализирани проекти:

 • Ремонтирани и оборудвани класни стаи и физкултурни салони в НУ „Тодор Влайков“ и СУ „Саво Савов“, гр. Пирдоп и СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Златица;
 • Изградени столови помещения в НУ „Тодор Влайков“ и СУ „Саво Савов“, гр. Пирдоп и СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Златица; Организирани летни езикови, компютърни и музикални курсове  в информационния център на Аурубис България, гр. Пирдоп;
 • Закупени интерактивни дъски за обучението в ДГ „Пека и Карло Чоконяни“, гр. Пирдоп и ДГ „Вяра, Надежда, Любов“ и ДГ „Слънце“, гр. Златица;
 • Изграден физкултурен салон в ДГ „Вяра, Надежда, Любов“, гр. Златица;
 • Внедряване на облачна технология в учебния процес в СУ „Саво Савов“, гр. Пирдоп
Развитие на зелени спортове

Зелените спортове и активният начин на живот са основен приоритет в социалната политика на Аурубис България и като такъв, компанията инвестира непрекъснато, като подпомага развитието на всички спортни клубове в град Пирдоп и град Златица.

Реализирани проекти:

 • Подпомагане дейността на всички спортни клубове в региона – борба,  бокс,  волейбол, карате, кану каяк, лека атлетика, тенис на маса, футбол;
 • Изградени спортни игрища – минифутбол, волейбол, баскетбол, тенис на корт,  в СУ „Саво Савов“,  НУ „Тодор Влайков“, спортен комплекс Пирдоп, АТПГ, гр. Златица, с. Душанци; 
 • Подпомагане на млади спортни таланти  – Диляна Минкина, Елица Тодорова, Пламена Съйкова и др.
Развитие на културата и съхраняване на традициите

Регионът на Средногорието е с богати запазени традиции и много таланти в областта на културата. Аурубис България е партньор на всички културни организации в региона, като подкрепя местните  самодейни състави и културни изяви в общините.

Реализирани проекти:

 • Подпомагане на самодейните състави към читалищата и училищата в района;
 • Подпомагане на Марчинг бенд, Златица;
 • Закупуване на библиотечен софтуер за НЧ „Христо Смирненски  - 1889“.
Подпомагане на възрастните хора и хората в неравностойно положение

Грижата за възрастните хора и хората в неравностойно положение е от първостепенна важност в социалната политика на Аурубис България, като компанията декларира траен ангажимент към подпомагането и овластяването на тези уязвими групи.

Реализирани проекти:

 • Подпомагане на пенсионерските клубове и клубовете на инвалида в региона;
 • Подпомагане на общинска фирма за хора с увреждания „Пролет“, гр. Пирдоп;
 • Подпомагане на деца с увреждания, нуждаещи се от лечение, рехабилитации и др.
Подпомагане на здравеопазването

Здравеопазването е основен приоритет в социалната политика на Аурубис България. Като такъв, компанията инвестира непрекъснато в неговото развитие и се грижи за гражданите от района на Средногорието, като подсигурява нужна апаратура на медицинските заведения и други. 

Реализирани проекти:

 • Монтиране на асансьор в Медицински център, гр. Златица;
 • Закупен ехограф и имунологичен анализатор за Медицински център, гр. Златица;
 • Ремонтирани помещения, закупени климатични системи и офис техника за Медицинските центрове в Пирдоп и Златица.