Аурубис отличен с платинен статут за устойчивост от EcoVadis

Hamburg | четвъртък, 19 август 2021 г.

  • Mултиметалната компания е в топ 1 % от своята индустрия;
  • EcoVadis анализира около 75 000 компании в света въз основа на 21 признати критерия, свързани с околната среда, труда и правата на човека;
  • Роланд Харингс, изпълнителен директор: „Отличието потвърждава значителен напредък във всички области на устойчивостта“;
  • Аурубис управлява едни от най-устойчивите металургични производства в света; „Част от решението“, като доставчик на важни метали на бъдещето.

Аурубис АГ подобри допълнително класацията си за КСО, издадена от EcoVadis. Със 73 от 100 точки в оценката, компанията се отличава с платинен статут за първи път. По този начин Аурубис принадлежи към топ 1 % от компаниите в световната индустрия за цветни метали.

Екологичното, социалното и етичното представяне или устойчивостта е ключов фактор за бъдещите компании днес. EcoVadis оценява компаниите в съответствие с критериите за околната среда, труда и правата на човека, както и етиката и устойчивото снабдяване. Основните положителни фактори, допринесли за рейтинга на Аурубис, включват прилагането на строга стратегия за устойчивост, като част от нейната корпоративна стратегия и редовното публикуване на нейния напредък в подробен доклад за устойчивост и нефинансов доклад, който се оценява от външни одитори.

Международно признатите стандарти на Глобалната инициатива за докладване (GRI) служат като основа. Докладът за устойчивост едновременно служи като Комуникация за напредъка на Глобалния договор на ООН (UNGC).

Този много добър резултат подчертава подхода на Аурубис за устойчивост, който се отразява в различни мерки. Те включват инициативи за управление на безопасността на труда и намаляване на CO2. Компанията се ангажира с инициативата за научно обосновани цели, като поставя амбициозни научно обосновани цели за намаляване на емисиите на CO2. Вече са стартирани различни проекти за намаляване на CO2, като например тестване на използването на водород при производството на мед и изграждане на фотоволтаична централа с обща мощност 10 MW на територията на завода в Пирдоп (България). Медните катоди на Аурубис вече имат значително по-нисък CO2 отпечатък от средния за световната индустрия. Това се потвърждава от последната оценка от CDP (по-рано Проект за разкриване на въглерод), A-.

По отношение на етичните критерии, регистрираната в MDAX компания издава обширни политики като Етичен Кодекс, но също така и вътрешни процедури относно спазването и други теми, Аурубис е и член на Германския кодекс за корпоративно управление. Компанията въведе Етичен кодекс на бизнес партньори за своите бизнес партньори и извършва анализи на риска, които вземат под внимание изпълнението на социалните и екологичните стандарти.
Освен това през 2020 г., Аурубис успешно отпусна заем Schuldschein, свързан с ESG (екологично, социално и корпоративно управление), първата европейска компания в индустрията на основни материали, която направи това за 400 милиона евро. Условията на заема са обвързани с рейтинга на EcoVadis.

Отличието с платинен статус от EcoVadis е прекрасна новина и постижение за цялата компания. Това доказва, че Аурубис управлява една от най -ефективните и устойчиви металургични мрежи в света “,  каза Роланд Харингс, изпълнителен директор на Аурубис АГ. Той подчерта: „Нашите технологии и метали са необходими за устойчиво бъдеще - Аурубис очевидно е част от решението. В резултат на това е естествено за нас редовно да се оценяват нашите стандарти и инициативи от признати организации в съответствие с различни критерии, така че да постигнем постоянни подобрения в отговорните ни бизнес дейности.

EcoVadis е оценил повече от 75 000 компании от основаването си през 2007 г. Оценката се концентрира върху 21 критерия, основани на международни стандарти за КСО, като принципите на Глобалния договор, конвенциите на Международната организация на труда (МОТ), стандартите на Глобалната инициатива за докладване (GRI) , стандарта ISO 26000 и принципите CERES. Допълнителна информация можете да намерите на www.ecovadis.com.

Пълният доклад за устойчивост на Aurubis 2019/20 с допълнителна информация може да бъде изтеглен на www.aurubis.com/en/sustainabilityreport

Downloads
Kontakt
Ивайло Георгиев
Ивайло Георгиев

Ръководител Връзки с институциите

Напишете имейл