Съобщение за пресата

„Аурубис“ пуска в експлоатация най-голямата инсталация за опазване на околната среда в Хамбург. Инвестицията  e на стойност от 85 млн

Hamburg | сряда, 20 октомври 2021 г.

RDE (Reducing Diffuse Emissions) Иновативната изпускателна система със свръхфини филтри и най-съвременната технология на инсталацията ще доведат до значително намаляване на дифузните емисии на прах в околната среда.

На 20 октомври 2021 г. в гр.Хамбург в присъствието на сенатора по околна среда на Хамбург Йенс Керстан, „Аурубис“ АГ откри нова иновативна система за намаляване на дифузните емисии (RDE) при производството на първична мед в завода в Хамбург. В продължение на 18 месеца бяха извършени мащабни строителни дейности по проекта, като покривните отвори на сградата, в която се  намира топилната пещ, бяха затворени и свързани с нова, високоефективна изпускателна система с най-съвременни, ултрафини филтри и автоматизирана инсталационна технология. Дифузните емисии се засмукват и почистват в системата, а остатъчните количества се пренасочват към производствения цикъл. 

Опазване на околната среда

От 2000 г. насам Групата „Аурубис“ непрекъснато инвестира в мерки за опазване на околната среда в производството на мед - около 300 млн. евро само на площадката в Хамбург,а общо около 650 млн. евро. От 2000 г. насам, емисиите на прах в предприятието постоянно се редуцират. Сега с RDE, компанията инвестира още 85 млн. евро в най-големия проект за опазване на околната среда в завода на „Аурубис“,  в района на Ведел от 80-те години на миналия век насам, като по този начин решително осигурява бъдещето на обекта.

С RDE ние поставяме нови стандарти в екологичното производство на първична мед и в резултат на това изразяваме ясен ангажимент към устойчиво развитие,

заяви д-р Хайко Арнолд, главен оперативен директор на групата „Аурубис“.

Днес нашите металургични заводи, вече са сред най-чистите в света. С новата инсталация отново намаляваме значително дифузните емисии в първичното производство на мед в Хамбург, и в бъдеще те ще бъдат значително под целевите и граничните стойности.

Ръководителят на завода „Аурубис“ Хамбург Йенс Якобсен, който инициира и подкрепя проекта RDE, обясни:

С инвестиции като RDE, искаме да изпълним повишените изисквания за опазване на околната среда и като модерен завод в близост до града да се подобряваме непрекъснато.

Сенаторът по околна среда Йенс Керстан подчерта:

С този важен, мащабен проект „Аурубис“ инвестира в технологии за опазване на околната среда и едновременно с това модернизира своя завод. Новата филтърна технология дава възможност за огромно намаляване на фините прахови частици и на праховите емисии, а това е добре за околната среда, за квартала, за служителите. За все повече компании, опазването на околната среда се превръща в един от решаващите начини за подсигуряване  на заводите  и важна инвестиция в бъдещето. С този проект „Аурубис“ демонстрира, че поема пионерска роля в областта на опазването на околната среда.

Проф. д-р Фриц Варенхолт, председател на Надзорния съвет на „Аурубис“ АГ и бивш сенатор по околната среда на Хамбург, добави:

Когато през 1985 г. бях член на Сената, отговорен за околната среда на тогавашната Norddeutsche Affinerie, никой не можеше да мечтае, че някога ще бъде възможно да се експлоатира напълно капсулиран завод за топене на медна руда по икономически ефективен начин. Гордея се с инженерите на „Аурубис“, че осъществиха тази мечта. По този начин се решава проблемът с фините прахови частици при производството на мед.

Уникален мащаб и производителност

За RDE, технологиите бяха комбинирани и частично автоматизирани по напълно нови начини. Отворите на покрива се контролират по енергийно ефективен начин в съответствие с текущите нужди - това означава, че те се затварят автоматично и само когато се очакват емисии в производственото хале. Обемът на засмукания въздух е равен на обема, който би бил необходим за напълването на три балона с горещ въздух за една минута.

Самият мащаб на тази мярка за опазване на околната среда и на съоръженията, инсталирани в този контекст, е първият в нашата индустрия,

допълни д-р Хайко Арнолд. Освен това, междинните продукти от първичното производство на мед, също ще се преработват почти без емисии в ново, затворено разширение на сградата, което ще започне през 2022 г. Това хале също ще бъде свързано с изпускателната система.

Ангажимент за устойчивост

„Аурубис“ се ангажира с целта да стане въглеродно неутрална компания най-късно до 2050 г., и си е поставила амбициозни, научно обосновани цели за намаляване на емисиите на CO2 чрез инициативата Science Based Targets. Тези цели се изпълняват последователно чрез редица проекти за декарбонизация, като например използването на промишлена топлина, както и набавянето и използването на слънчева и вятърна енергия за устойчиво производство на електроенергия.

Downloads
Kontakt
Ивайло Георгиев
Ивайло Георгиев

Ръководител Връзки с институциите

Напишете имейл