„Aurubis“: Първите медни аноди, произведени с водород

Berlin | сряда, 2 юни 2021 г.

Групата Аурубис започна поредицата от изпитвания за използване на водород в промишлени мащаби при производството на медни аноди в завода в Хамбург. Работата по пилотния проект, при който вместо природен газ в производственото съоръжение (анодна пещ) се въвеждат водород и азот, протече по план. Първоначално чрез настоящите изпитвания ще се оцени реакцията на съоръжението към въвеждането на водород и ще се гарантира, че отделните производствени етапи, които са силно чувствителни в енергоемкия процес по производство на метали, протичат безпроблемно.

В средносрочен план водородът може да замести изкопаемите горива в производствения процес, което в крайна сметка ще направи производството по-благоприятно за климата. Поради високата реактивност на водорода групата Аурубис очаква повишена ефективност и в производствения процес. Водородът, предназначен за изпитванията в  групата Аурубис, се доставя от „Еър Ликуид“ (Air Liquide), дългогодишен партньор на групата Аурубис, който, наред с останалите дейности, управлява съоръжение за кислород в завода в Хамбург.

С първото използване на водород в промишлен мащаб, групата Аурубис демонстрира още една ключова стъпка към въглеродно неутралното производство на метали: при конвенционалната употреба на природен газ като редуциращ агент се образува въглероден диоксид, докато при използването на водород като страничен продукт се генерира само водна пара. „Водородът отдавна се смята за енергийния източник на бъдещето. В допълнение към електричеството, той може да се превърне в енергийния източник на днешния ден, ако се създадат конкурентни параметри за неговото използване. С успешното стартиране на пилотното производство с водород, групата Аурубис показва как може да изглежда въглеродно неутралното бъдеще с помощта на иновациите“, каза изпълнителният директор на „Аурубис“ AГ Роланд Харингс. Той подчерта също така, че „Що се отнася до опазването на климата, „Аурубис“ отдавна е пионер и лидер в това отношение. Ние подкрепяме целта за въглеродно неутралното континент до 2050 г. Като дружество за различни видове метали ние можем и желаем да допринесем за тази цел – чрез иновативни продукти и производствени процеси“.

Значително намаляване на емисиите

Емисиите на CO2 при производството на  групата Аурубис вече са значително по-ниски от средните за сектора: При настоящите производствени процеси групата Аурубис отделя наполовина по-малко емисии на CO2 за тон произведена мед в сравнение със средната стойност за всички медотопилни съоръжения в глобален мащаб. „Използвайки водород, можем да постигнем допълнително значително намаляване на емисиите“, отбеляза директорът на завода д-р Йенс Якобсен. „Потенциалът за намаляване на емисиите на хамбургското предприятие в този район възлиза на 6200 тона CO2 годишно“.

Водороден регион Хамбург – център за Германия и Европа

„Хамбург е регион с поглед към бъдещето, който използва иновации за опазването на климата. Днес  групата Аурубис предприема решаваща стъпка, за да направи промишлеността по-благоприятна за климата“, заяви кметът на Хамбург д-р Петер Ченчер. „Водородът е основният енергиен източник за енергийния преход. Генериран от възобновяеми енергийни източници, той може да замени въглищата, суровия нефт и природния газ в промишлеността, може да се използва като гориво без емисии на CO2 в транспорта, а като средство за удобно съхранение на енергия и като устойчив енергиен източник – в много други области. Водородът вече се използва в Хамбург в редица пилотни проекти в голям мащаб, като този в групата Аурубис. Нашата цел е да се превърнем в най-големия водороден център на север: устойчивото производство, технологичното развитие и установяването на силна водородна икономика“.

Поредица от изпитвания, които ще приключат в края на лятото

Комплексните изпитвания, започнали на 27 май, ще изследват използването на водород при непрекъснат режим на работа до края на лятото. Дългосрочната цел е да се определят условията, при които водородът може да се използва за полуване (разбъркване, дразнене) в анодната пещ вместо природен газ. Освен това техническите идеи и знания, събрани в този процес, имат за цел да създадат основата за допълнителни водородни дейности в групата Аурубис.

„Радваме се, че имаме подкрепата на града и че изпълняваме нашата роля за превръщането на Хамбург във водородния център на Северна Германия. Ако изпитванията вървят успешно до края на лятото, това ще отвори допълнителни възможности за използването на водород като алтернатива както в групата Аурубис, така и извън него“, подчерта Улф Геркенс, старши вицепрезидент по корпоративните въпроси в областта на енергетиката и климата в групата Аурубис. Органът по икономически въпроси и иновации в Хамбург подкрепя проекта както финансово, така и по други начини.

Групата Аурубис се ангажира с целта да стане въглеродно неутрално дружество най-късно до 2050 г. и вече успешно изпълнява проекти за намаляване на емисиите на CO2 във всички производствени обекти на дружеството. Тези проекти включват използването на промишлена отпадъчна топлина, процедури за превръщане на енергия в пара, както и вятърна енергия за устойчиво производство на електроенергия.

Изтегляне
КОНТАКТ
Angela Seidler
Angela Seidler

Vice President Investor Relations & Corporate Communications

Phone +49 40 7883-3178
Напишете имейл
Daniela Kalmbach

Leiterin Konzernkommunikation, Pressesprecherin

Phone +49 40 7883-3053
Напишете имейл