Съобщение за пресата

„Част от решението“: Групата „Аурубис“ иска да разшири ролята си на пионер в рециклирането

Hamburg | четвъртък, 17 февруари 2022 г.

  • Роланд Харингс, главен изпълнителен директор на Групата „Аурубис“, пред годишното общо събрание: „Искаме да играем водеща роля и в рециклирането на батерии“
  • Изпълнението на стратегията е в ход с ключови инвестиции в металургичните предприятия на полиметалната компания
  • Растежът на “Аурубис” АГ в рециклирането укрепва кръговата икономика в Европа, а в бъдеще и в САЩ
  • Участниците на годишното общо събрание взеха решение за дивидент от 1,60 евро на акция
  • Гунар Грьоблер, председател на Salzgitter AG, е избран за член на Надзорния съвет

„Без метали няма бъдеще“ – като водеща полиметална компания, “Аурубис” АГ иска да бъде част от решението на огромните предизвикателства, пред които са изправени икономиката, индустрията и обществото. Главният изпълнителен директор Роланд Харингс потвърди това в речта си на годишното общо събрание на Групата “Аурубис” , което се проведе виртуално днес.

Нашите метали и продукти са в основата на енергийно ефективните технологии и възобновяемите източници. “Аурубис”  е ключов фактор за успеха на енергийния преход в Европа,

подчерта Харингс пред акционерите, които участваха в събранието. Обществото трябва да се пренасочи от линейното потребление, депонирането в сметища и изпращането на скрап в чужбина, към кръгова икономика, ориентирана към повторно използване на суровини.

Компетентност в сферата на рециклиране на батерии

Харингс подчерта, че “Аурубис” има експертния опит и решенията, за да посрещне предизвикателства като рециклирането на литиево-йонните батерии, което се разраства бързо. 

Тези батерии съдържат никел, кобалт, литий и мед. Метали, с които знаем как да боравим,

твърди Харингс относно ноу-хауто на Групата “Аурубис”  като полиметална компания.

Никелът е от решаващо значение за производството на батерии. Средната литиево-йонна батерия съдържа около 10% никел. Вчера Надзорният съвет на “Аурубис” одобри инвестиция от 70 милиона евро с цел създаване на възможност за обработка на повече суровини, съдържащи никел, в завода в Олен, Белгия.

“Аурубис”  изгражда и пилотен завод за рециклиране на батерии в Хамбург, Германия. След като тестовете приключат успешно, “Аурубис” АГ планира да инвестира около 200 милиона евро в съоръжение с промишлен мащаб.

Искаме да играем водеща роля и в тази област. Твърдо съм убеден, че “Аурубис”  ще пусне в експлоатация съоръжение за рециклиране на батерии през следващите пет години,

обяви Харингс.

2020/2021 е най-успешната финансова година в историята на Гпрупата “Аурубис”

“Аурубис”  АГ изпраща най-успешната година в историята на компанията досега. Оперативният резултат в размер на 353 милиона евро е приблизително 60% по-висок в сравнение с предходната година.

Компанията отбелязва и увеличение на оперативната възвръщаемост на вложения капитал (ROCE) от 9,3 на 15,6% и нетен паричен поток от 812 милиона евро. „Тези резултати не бяха очаквани“, коментира Роланд Харингс, с оглед на многото предизвикателства като пандемията от Covid-19, нарушените вериги за доставки и сериозното увеличение на цените на енергията. В същото време, посочи той, компанията се възползва от доброто търсене на метали, метални продукти и сярна киселина.

Оптимизирана мрежа от металургични предприятия, значителни стратегически инвестиции

Факторите за постигане на високите резултати, в допълнение на благоприятните пазарни условия, включват и силното представяне на металургичните заводи в групата - 80 милиона евро постигнати оптимизации чрез програмата за намаляване на разходите и от добрата синергия от интегрирането на бившата Metallo Group. С новите заводи в Белгия и Испания Групата “Аурубис” успя да разшири спектъра на своите клиентски решения и да разработи нови инициативи. Пример за това е инвестицията от около 30 милиона евро в ново хидрометалургично съоръжение (ASPA) в белгийския завод в Берсе. Съоръжението може да обработва още по-добре и по-богат на благородни метали аноден шлам.

През 2020/2021 г. за първи път обработихме повече от 1 милион тона рециклируеми материали. Това ни прави един от водещите компании за рециклиране в Европа,

каза Харингс. Но това е само началото, продължи той:

Нашата цел е през 2030 г. половината от всеки меден катод да се произвежда от рециклиран метал. Днес ние вече сме начело в нашата индустрия с показател за рециклиране от 45%.

Тези и други цели подчертават стремежа на “Аурубис”  да бъде най-устойчивата металургична група в света. Всички бъдещи инвестиционни проекти в “Аурубис”  АГ трябва да допринасят за осъществяването на този стремеж, подчерта главният изпълнителен директор.

Укрепване на основния бизнес, растеж при рециклирането – включително в САЩ

Със своята актуализирана стратегия „Метали за прогрес: Двигател на устойчивото развитие“, Групата “Аурубис”  продължава да се фокусира върху ръста в рециклирането и прави значителни инвестиции не само в Европа. В началото на лятото ще започне строителството на първия полиметален завод за рециклиране в САЩ с инвестиция от 300 милиона евро. От 2024 г. “Аурубис Ричмънд“ (щат Джорджия) ще обработва 90 000 тона рециклируеми материали годишно и ще създаде над 100 работни места. Роланд Харингс вижда огромен потенциал в САЩ:

Досега комплексните материали са били изнасяни за Азия; или по-лошо, просто депонирани на сметища. Пазарът на рециклирането в САЩ се нуждае от “Аурубис”  като местен преработвател! За САЩ сигурността на суровините все повече се превръща в стратегически въпрос за националната икономика.

Не по-малко значение имат укрепването и стабилното развитие на основния бизнес на “Аурубис”. Топене, преработка и рафиниране на различните метали, както и производство на медни и вторични продукти като железен силикат и сярна киселина, също са важни стълбове на стратегията. “Аурубис”  инвестира в план за действие, който включва подобрена комуникация между предприятията, високи постижения в оперативната дейност и по-голяма автоматизация и дигитализация на производствените процеси.

Цената на акциите се покачва с 60%, дивидентът се увеличава с 30 цента

С печалба от 353 милиона евро, “Аурубис”  значително надхвърли прогнозата си за изминалата финансова година (от 270 милиона до 330 милиона евро). Това повлия върху цената на акциите, която нарасна с близо 60% през финансовата 2020/2021 година. Нарастващото търсене на метали постави “Аурубис”  в добра изходна позиция за 2021/2022 г. Това се вижда и от завършеното тримесечие на текущата финансова година, през което оперативният резултат (152 милиона евро) надхвърля с 85% същия период на предходната година.

Акционерите последваха препоръката на Изпълнителния съвет и на Надзорния съвет за изплащане на дивидент от 1,60 евро на акция за финансовата 2020/2021 година – с 30 цента на акция по-високо в сравнение с предходната година. Коефициентът на изплащане на дивидентите е 26% (предходната година е бил 35%) от оперативния консолидиран нетен резултат. В общото годишно събрание участваха общо 65,82% от акционерите с право на глас.

Участниците в годишното общо събрание избраха инж. Гунар Грьоблер в Надзорния съвет с необходимото мнозинство. Той вече е назначен като член на Съвета и в съда.

Пълният текст на речта на главния изпълнителен директор и допълнителна информация за общото годишно събрание са достъпни на уебсайта на “Аурубис” на адрес www.aurubis.com/hauptversammlung

Downloads
КОНТАКТ
Ивайло Георгиев
Ивайло Георгиев

Ръководител Връзки с институциите

Напишете имейл