Частична продажба на сегмент от плоскoвалцувани продукти: Аурубис подписва с ИНТЕК Холдинг

Hamburg | сряда, 11 август 2021 г.

  • Частичната продажба включва завода в Зюпфен (Холандия) и центровете за рязане в Обединеното Кралство;
  • Щолберг (Германия), Бъфало (Съединени щати) и Пори (Финландия) остават в Аурубис;
  • Стриктните програми за оптимизация и добрата пазарна ситуация позволиха положително развитие в целия сегмент;
  • Сделката подлежи на одобрение от антимонополните органи.

Аурубис АГ, възнамерява да продаде завода за FRP (плосковалцувани продукти) в Зюпфен (Холандия), както и центровете за рязане в Бирмингам (Великобритания), Долни Кубин (Словакия) и Мортара (Италия), в които работят   общо около 360 служители. Купувачът, ИНТЕК, е холдинг, който включва групата KME. С предприятия в Германия, Франция, Италия, Китай и САЩ, KME е един от водещите производители на мед и изделия от медни сплави в световен мащаб.

Днес и двете страни подписаха съответния термин, който ще послужи като основа за изготвяне на договор за покупка. Мултиметалната компания приема, че договорът за покупка може да бъде подписан в рамките на следващите два месеца; заводите ще бъдат прехвърлени след одобрение на продажбата от отговорните органи за защита на конкуренцията. И двете страни се договориха да запазят продажната цена на сделката в тайна.

Аурубис ще се съсредоточи още по -силно върху основния си бизнес: първично производство на мед, рециклиране и нашето мултиметално портфолио. С планираната частична продажба сега намаляваме обхвата и сложността и в сегмента на FRP (плосковалцувани продукти). ИНТЕК Холдинг и групата KME имат дълбоки познания на международния пазар. В резултат на това ние гледаме на следващите стъпки към приключване на договора много оптимистично, потвърждава Роланд Харингс, главен изпълнителен директор на Аурубис АГ.

Тъй като няма перспективи за допълнителна сделка, въпреки интензивните преговори с различни заинтересовани страни, заводите в Щтолберг (Германия), Пори (Финландия) и Бъфало (САЩ) ще останат в групата Аурубис и ще се развиват допълнително. Строгите програми за преструктуриране и оптимизация са изпълнени успешно и пазарите за целия сегмент показват много обещаващо развитие по време на пандемията. Както Аурубис обяви на 5 август, сегментът FRP генерира оперативна печалба преди данъци (EBT) от 10 милиона евро (предишна година: 0 милиона евро) през първите девет месеца на текущата финансова година. Перспективите за тези заводи са положителни.

Downloads
Kontakt
Ивайло Георгиев
Ивайло Георгиев

Ръководител Връзки с институциите

Напишете имейл