Съобщение за пресата

Металите на утрешния ден от „Аурубис“, мултиметална компания с ангажираност към устойчивостта

Hamburg/London | понеделник, 11 октомври 2021 г.

На годишната среща на производителите на метали  провела се на 11 октомври 2021 г. в столицата на Обединеното кралство – мултиметалната компания „Аурубис“ представи своя нов търговски знак. Под името „Металите на утрешния ден от „Аурубис““, дружеството подчерта фокусирането на групата върху постигането на устойчиво развитие.

По този начин ние показваме на нашите клиенти, че отговорното поведение е въпрос на манталитет в „Аурубис“ и, че ние задаваме най-високите стандарти на енергийна ефективност и опазване на околната среда във всички свои дейности. „Металите на утрешния ден от „Аурубис““ е гаранция, че ние, като най-устойчивата мрежа от металургични заводи в света, сме трайно ангажирани да доставяме повече стойност, с по-малък отпечатък върху околната среда

подчерта Роланд Харингс, Главен изпълнителен директор на „Аурубис“ АГ.

Михаел Хелеман Сьоренсен, Ръководител на Търговския отдел на „Аурубис“, заявяви:

Нашата ангажираност обхваща многобройните ни усилия да действаме и правим бизнес по устойчив начин – усилия, които сме полагали в миналото и ще продължим да полагаме и занапред. Тези, които купуват от „Аурубис“ днес и ще продължат да купуват и в бъдеще, могат да бъдат сигурни, че нашите метали са сред най-добрите по отношение на екологичния отпечатък.

Обещанието пред клиента „Металите на утрешния ден от „Аурубис“ е подкрепено от надеждни ключови показатели за ефективност, които редовно се отчитат и непрекъснато се подобряват с ефективни мерки.

  • От 2000 г. насам „Аурубис“ е инвестирала над 670 милиона евро в мерки за защита на околната среда, намалявайки праховите емисии в атмосферата с 96%, а изпускането на метали във водите в медодобивното производство за цялата Група – с 88%, наред с останалите ни постижения.
  • „Аурубис“ е твърдо решена да намали и занапред своя въглероден отпечатък, допринасяйки по този начин за постигането на целта от 1,5°C на Парижкото споразумение за климата. Групата се стреми да намали емисиите си по Обхват 1 и 2 с 50%, а по Обхват 3 – с 24% на тон произведена мед до 2030 г. в сравнение с 2018 г. „Аурубис“ вече произвежда мед с по-малко от половината емисии на СО2 на тон спрямо международната конкуренция.
  • Днес медните катоди на „Аурубис“ вече съдържат над 40% рециклирана суровина. С оглед на по-нататъшното стимулиране на кръговата икономика при металите, Групата ще внася промени в своите заводи, за да продължи и за в бъдеще да разширява капацитета си за рециклиране, който понастоящем възлиза на около един милион тона годишно.
  • При избора на бизнес партньори „Аурубис“ гарантира, че наред с другите аспекти разглежда, следи и документира критериите за устойчивост и съответствие на регулаторната уредба.

„Аурубис“ – Метали за прогрес

„Аурубис“ АГ е водещ световен доставчик на цветни метали и най-голямото дружество за рециклиране на мед в света. Дружеството обработва сложни метални концентрати, скрап, органични и неорганични металосъдържащи материали за рециклиране, както и промишлени остатъци, в метали от най-високо качество. „Аурубис“ произвежда над 1 милион тона медни катоди годишно, от които се изработват разнообразни изделия като медни жици, форми за непрекъснато леене, профили и плосковалцувани продукти от мед и медни сплави. „Аурубис“ произвежда и редица други метали, включително благородни метали, селен, олово, никел, калай и цинк. Асортиментът включва също така допълнителни продукти като сярна киселина и железен силикат.

Устойчивостта е основен елемент от стратегията на „Аурубис“. „Аурубис“ устойчиво превръща суровини в стойност“ – следвайки тази максима, дружеството интегрира устойчиво поведение и бизнес дейности в корпоративната култура. Това предполага внимателно отношение към суровините, устойчиво социално и екологично поведение в ежедневната дейност и разумен, здравословен растеж.

„Аурубис“ има около 7200 служители, производствени обекти в Европа и САЩ, както и широка система за обслужване на клиенти и дистрибуция в Европа, Азия и Северна Америка.

Акциите на „Аурубис“ са част от Премиум сегмента на Германската фондова борса и фигурират в индекса DAX и в Global Challenges Index (GCX).
За повече информация посетете www.aurubis.com

Downloads
Kontakt
Ивайло Георгиев
Ивайло Георгиев

Ръководител Връзки с институциите

Напишете имейл