Съобщение за пресата

„Аурубис България“ ще финансира проекти за 800 000 лв. по новата партньорска програма с община Пирдоп

Bulgaria | понеделник, 6 юни 2022 г.

На 6 юни 2022 г. в сградата на община Пирдоп бе подписана новата Партньорска програма между общината и „Аурубис България” АД. Съгласно документа до края на септември 2023 г. ще бъдат реализирани проекти в подкрепа на развитието на град Пирдоп и село Душанци на стойност 800 000 лв. Приоритети в Програмата са образованието, културата, социалните дейности, системата за сигурност, спорта и здравословния начин на живот.

Ще бъдат подкрепени дейности за подобряване на условията за образование и култура в Средно училище „Саво Савов“, Начално училище „Тодор Влайков“, детска градина „Карло и Пека Чоконяни“, читалищата „Напредък 1868“ в Пирдоп и „Светлина 1910“ в Душанци. Предвиден е проект за подобряване на енергийната ефективност и закупуването на ехограф за Медицинския център в гр. Пирдоп. Ще продължи обновяването на спортния комплекс в града с ремонт на лекоатлетическа писта на стадиона. Ремонтни дейности са планирани и в хижа „Паскал“ за подобряване на условията за отдих и туризъм.

В село Душанци ще бъдат ремонтирани филиала на детска градина „Карло и Пека Чокояни“ и покрива на пенсионерския клуб. Предвижда се обновяване на детски площадки и надграждане на системата за видеонаблюдение в Пирдоп и Душанци. Продължава традиционната подкрепа за самодейни състави и спортните клубове в общината.

За периода на изпълнение на предходната двегодишна Партньорска програма бяха осъществени проекти за над 820 000 лв. в подкрепа на партньорите от Пирдоп и Душанци - 680 000 лева по Програмата и допълнителни дейности за над 140 000 лв.

В рамките на предишната Програма бяха ремонтирани и допълнително оборудвани класни стаи в НУ „Тодор Влайков“, в СУ „Саво Савов“ е изградена нова ограда на северната страна на училищния двор и са поставени градински пейки. Закупени са кухненско оборудване, лаптопи и интерактивна дъска за ДГ „Пека и Карло Чоконяни“ e финансирано обучение и квалификационни курсове на учители, Подпомогната е дейността на НЧ „Напредък – 1869“, гр. Пирдоп и НЧ „Светлина – 1910”, с. Душанци. Изградена е козирка над входа на Медицински център I – Пирдоп. Продължено е обновяването на спортната зала в Пирдоп, направена е реконструкция на тревната настилка на футболния стадион с нова поливна система. Финансирана е дейността на всички спортни клубове и на самодейни състави.

Изградена е нова видеосистема в Пирдоп.

С допълнително осигурените средства са подкрепени празника на гр. Пирдоп, почистването на уличната мрежа в Пирдоп и Душанци, подпомогнати са хората от Съюза на инвалидите в България - Пирдоп, осигурени са средства за лечение. Допълнително подкрепени са общинските учебни заведения, закупени са термодисплеи за училищата, изпълнени са проекти за облагородяване на зони около яз. Душанци, училищни и общински зелени площи. Осигурено е финансиране за защитни средства за Медицински център – гр. Пирдоп, подпомогнати са спортни таланти от региона, лятното училище в НЧ „Напредък“ и създаването на филм за читалището, издаването на книги, включително „Читанките на Влайков“ и допълнителна подкрепа за местни организации.

Downloads
Контакт
Ивайло Георгиев
Ивайло Георгиев

Ръководител Връзки с институциите

Напишете имейл