Сярна киселина

Сярната киселина е най-необходимото и многостранно използвано химично вещество в световен мащаб. Тя се използва в почти всички сектори на промишлеността. Типични области на приложение са производството на торове, пигменти, както и в извличането на метални  руди. В допълнение, сярна киселина се използва широко в химическата индустрия, при производството на влакна, флуороводородна киселина, сушенето на хлор и много други. Източниците на суровини за производство на по-голямата част класове сярна киселина, са сяра или серен двуокис (SO2). В производството на Аурубис България се оползотворяват технологичните газове, отделяни при пирометалургичните процеси за добиване на мед.

Въпреки че сярната киселина, произвеждана от Аурубис България, е сред най-качествените на този пазар, компанията инвестира допълнително в началните етапи на пречистване, с цел допълнително повишаване качеството на продукта.

Аурубис България произвежда два вида H2SO4 - техническа и акумулаторна.

СЯРНА КИСЕЛИНА (H2SO4) - TEХНИЧЕСКА (СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО)

ПАРАМЕТРИ

ГАРАНТИРАНИ СТОЙНОСТИ

Монохидрат, зимен  период %

95.0 ÷ 96.5

Монохидрат, летен период %

96.5 ÷ 98.5

Fe, ppm

< 20

Остатък след накаляване, ppm

< 50      

As, ppm

< 0.2   

Pb, ppm

< 0.1           

NOx, ppm

 < 1

Хлориди, ppm

< 5

Cd, ppm

< 0.03

Mn, ppm

< 0.2

Редуциращи вещества като 0.01N KMnO4, ml 

< 4.5

SO2, ppm

< 35

Прозрачност, зимен период %

92.0 ÷ 99.0

Прозрачност, летен период %

80.0 ÷ 99.0

Hg, ppm

< 1

Cu, ppm

< 0.3

Ni, ppm

< 1

Zn, ppm

< 0.1

Cr, ppm

< 1

Sb, ppm

< 0.02

Bi, ppm

< 0.02

Se, ppm

< 0.1

СЯРНА КИСЕЛИНА (H2SO4) АКУМУЛАТОРНА

ПАРАМЕТРИ

ГАРАНТИРАНИ СТОЙНОСТИ

Монохидрат,   %

94.0 ÷ 96.5

Fe,  ppm

5.43 ÷ 30

Остатък след накаляване,   ppm

10 ÷ 60

As,  ppm

0.04÷ 0.2

Pb,  ppm

0.04 ÷ 0.08

NOx,  ppm

0.5 ÷ 0.9

Хлориди,  ppm

< 5

Cd, ppm

0.03 ÷ 0.04

Mn,  ppm

0.04 ÷ 0.20

Редуциращи в-ва по KMnO4, ml 

1.1 ÷ 4.2

SO2  ,   %

0.00115 ÷ 0.044

Прозрачност ,  %

92.0 ÷ 97.8

 

Нонка Караджова
Нонка Караджова

Регионален ръководител Продажби Сярна киселина

Напишете имейл
Александър Блажев
Александър Блажев

Ръководител продажби

Напишете имейл