Социална отговорност

Всяка година Аурубис България реализира редица социални проекти на национално и местно ниво, съчетавайки корпоративните си ценности със стремежа да бъде в полза на обществото.  

Последователната социална политика на Аурубис България се реализира чрез социални споразумения с общинските ръководства на гр. Пирдоп и гр. Златица, които се изпълняват на годишна база и отговарят на социалната политика на компанията и приоритетните нужди на съответната община.

Ежегодно се реализира социална програма, проектите от която са насочени към подпомагане на хора в неравностойно положение, образование и талантливи деца, спортни инициативи, културни проекти и др. За последните 10 години компанията е направила дарения на стойност над 6 млн. лева. През 2011 г. Аурубис България получи отличието "Корпоративен дарител на годината" на Българския дарителски форум.

Освен проектите, включени в социалните споразумения, Аурубис България осъществява и други социално значими проекти в  партньорство  с  асоциации, училища и  други организации, споделящи общи идеи за развитието на региона. Реализираме и интересни "зелени" проекти, насочени специално към служителите. 

Нашите социални приоритети са:

  • Качествено и перспективно образование
  • Интегриране на хора в неравностойно положение
  • Активен зелен спорт
  • Качествено здравеопазване
  • Развитие на културата и съхраняване на традициите

Предложения за съвместни проекти в областта на корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие и спонсорства

Всички молби трябва да бъдат адресирани до отдел "Връзки с институциите и комуникации" на компанията в писмена форма. Предложенията преминават стандартна процедура за оценка, като кандидатите се уведомяват в срок от един месец за крайното решение на Аурубис България.