Кодекси

В Аурубис се стараем да откриваме индивидуалните способности на всеки и да разширяваме границите на възможностите на нашите колеги, да поддържаме открита комуникация и да работим заедно за постиганeто на успех, както личен, така и в името на компанията. Благодарение на нашите колеги, дисциплината и начинът ни на работа, Аурубис България е просперираща, разрастваща и развиваща се компания.

Ръководството на компанията работи в отличен диалог и тясно сътрудничество с комитетите на две синдикални организации - КНСБ и КТ "Подкрепа".

Безопасността на нашите служители – приоритет номер едно

Оценката за резултатите на компанията в областта на здравословните и безопасни условия на труд се основава на коефициентната честота на злополуките за един милион работни часа. През последните няколко години с постоянство Аурубис България успя да намали честотата на злополуките. Целта е тази позитивна тенденция да продължи посредством непрестанните подобрения във всички области на здравето и безопасността при работа.

Освен технологичните мерки като развитие и модернизация на производството, вътрешните и външните обучения по трудовата безопасност са част от стандартите за всички нива на управлението. Чрез непрекъснато обучение се гарантира, че всички служители са запознати с правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

Осъзнаването на безопасността като приоритет от всеки един служител е от изключителнo значение. Инцидентите се разследват в детайли, за да се установят техните технически, организационни и поведенчески причини, с цел да се избегне тяхното повторение.

Аурубис България е компания с образцова система по безопасност, дължаща се на постоянни и успешни подобрения в производствената безопасност.

Ние работим в посока нашите доставчици да достигнат същия стандарт на безопасни и здравословни условия на труд.

Downloads