Women4Metals

Een initiatief opgericht door Aurubis. 

Women4Metals is een sectorspecifiek initiatief voor empowerment van vrouwen in de metaalindustrie dat in 2019 werd opgericht door Aurubis. Sinds oktober 2022 staat het netwerk ook open voor andere bedrijven en organisaties in de sector die samen met ons deze industrie aantrekkelijker willen maken voor vrouwen.

Wat is onze visie?
 • Onze visie is om samen de metaalindustrie als een aantrekkelijke werkgever voor vrouwen te tonen, waar eerlijke voorwaarden (transparante carrièrepaden, evenwicht tussen werk en privéleven, gelijke beloning enz.) gelden voor iedereen.

 • Binnen het netwerk willen we elkaar ondersteunen en optreden als rolmodellen om andere vrouwen te inspireren met onze passie voor deze industrie.

Hoe zijn we georganiseerd?
 • Aurubis AG is de initiatiefnemer en hoofdsponsor van W4M. Stefanie Klein leidt het netwerk.
 • In de startfase wisselen we ideeën en ervaringen uit met samenwerkende bedrijven en organisaties om samen vorm te geven aan ons netwerk en om onze weg vooruit te bepalen.
 • W4M is ook actief op LinkedIn. Hier kunnen onze leden ideeën, ervaringen, kennis en advies uitwisselen, leren van elkaar en elkaar ondersteunen. Ook ontmoeten we elkaar op beurzen en evenementen in de metaalindustrie.
Wat zijn onze doelen?
 • Via dit netwerk willen we meer vrouwen aantrekken voor de metaalindustrie, meer sleutelposities invullen met vrouwen en in het algemeen vrouwen ondersteunen in hun loopbaan.

 • Daarnaast willen we meer aandacht besteden aan het vrouwelijke perspectief voor de voortdurende ontwikkeling van de metaalindustrie.

 • Vrouwen zullen meer zichtbaarheid krijgen in de metaalindustrie en in hun bedrijven. Ons netwerk maakt het mogelijk om samen op te treden, bijvoorbeeld op beurzen of sectorbijeenkomsten.

 • Met W4M gaan we onverminderd voor gelijke kansen in de metaalindustrie.

Wat zijn je belangrijkste voordelen om deel uit te maken van W4M?
 • Vergroot de zichtbaarheid van jouw bedrijf op het vlak van diversiteit.
 • Versterk de aantrekkelijkheid van jouw bedrijf als werkgever op de arbeidsmarkt.
 • Verhoog de zichtbaarheid van je vrouwelijke werknemers en verhoog hun tevredenheid door hen in staat te stellen om te netwerken met andere vrouwen in de sector.
 • Gebruik het W4M-logo op je website en andere kanalen en link ons in je initiatieven rond het thema vrouwen in de metaalindustrie.
 • Je wordt vermeld als ondersteunend bedrijf / organisatie op de W4M-website.
 • Als een van de eerste leden van het netwerk zal je een van de ambassadeurs zijn die vrouwen in de metaalsector ondersteunt, wegwijst en versterkt. Samen zullen we in de kick-off fase concrete doelen en activiteiten van het netwerk uitwerken. Dit kunnen interne werkgroepen zijn voor de verdere uitwerking van specifieke onderwerpen, het organiseren van gezamenlijke evenementen en samen optreden bij paneldiscussies.
 • Door een nauwe samenwerking vanaf het begin kan je ook directe sparringpartners vinden onder gelijkgestemde experts van verschillende bedrijven.
Wat verwachten we terug?
 • Binnen ons netwerk willen we samen groeien op basis van onze ervaringen. Daarom willen we graag dat je actief deelneemt aan onze W4M-netwerkevenementen vanuit jouw perspectief.
 • Bovendien streeft W4M naar meer zichtbaarheid voor vrouwen in de metaalindustrie. Daarom is het bijzonder waardevol als je het netwerk en onze activiteiten actief promoot via jouw communicatiekanalen.
Wie kan deelnemen?
 • Sinds oktober 2022 staat het netwerk open voor andere bedrijven en organisaties in de industrie die samen met ons de industrie aantrekkelijker willen maken voor vrouwen.
 • In het algemeen kan iedereen die werkt of geïnteresseerd is in de metaalindustrie deelnemen, ongeacht nationaliteit en geslacht.
Hoe kan je lid worden?

Je kan namens jouw bedrijf / organisatie ons vrijblijvende aanmeldingsformulier invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met jou met op en bezorgen je meer informatie over het netwerk en de data voor komende bijeenkomsten.

Klik hier om je in te schrijven. 

Leden

De ontwikkeling van het W4M-initiatief wordt actief gesteund door de volgende bedrijven en verenigingen.

Downloads
CONTACT
Stefanie Klein
Stefanie Klein

Social Engagement / Women4Metals

Phone +49 40 7883-3296
Schrijf e-mail
#Women4Metals