Klokkenluiders hotline

Bij Aurubis kunnen tips anoniem worden doorgegeven via een extern en onafhankelijk Compliance Portaal.

De advocaten van de ombudsdienst (OSR) zijn beschikbaar en fungeren als betrouwbaar en anoniem meldpunt. Met het meldpunt (OSR-klokkenluidersportaal) kan 24 uur per dag per telefoon, webformulier, e-mail of fax contact worden opgenomen om aanwijzingen voor mogelijke wetsovertredingen of andere voor de onderneming schadelijke handelingen te melden.

Redenen voor een op feiten gebaseerde tip kunnen veelzijdig zijn, bijv:

  • Criminele handelingen zoals corruptie, fraude of diefstal
  • Overtredingen van de antitrustwetgeving
  • Discriminatie op grond van racistische motieven of op grond van leeftijd, geslacht, genderidentiteit, seksuele geaardheid, (sociale) afkomst, religie, wereldbeeld, etniciteit, lichamelijke of geestelijke beperking, burgerlijke staat
  • Intimidatie, vijandigheid, bedreiging, afpersing, pesten of uitsluiting
  • Schendingen in de toeleveringsketen, bijvoorbeeld in verband met mensenrechten, discriminatie of milieuoverwegingen.

De klokkenluider ondervindt geen nadeel van het doen van een melding. De anonimiteit van de klokkenluider ten opzichte van Aurubis is in alle gevallen gewaarborgd. Alle informatie wordt consequent opgevolgd en de klokkenluider wordt geïnformeerd over de voortgang van de procedure.

OMBUD SERVICE Rechtsanwälte
Eugenstraße 18
D-73033 Göppingen

OSR Investigativ© Nalevingsportaal

  • Telefoon: +49 7161 9877 958
  • Fax: +49 7161 98 77 956

E-mail: aurubis@ombudservice.de
Website: www.ombudservice.de