Здраве и безопасност

Нашата визия е нула инциденти, наранявания и заболявания, свързани с работния процес. За да се приближим до тази визия, още през 2018 година определихме временна цел за периода 2021/2022 –коефициент на честота на трудовите злополуки (LTIFR- Lost Time Injury Frequency Rate) ≤1.0. На тази база мениджъри и служители във всеки един завод на компанията разработиха индивидуални стратегии за безопасност. Тези стратегии подлежат на регулярен мониторинг и актуализация.

Повече подробности и примери за нашето участие можете да намерите в нашия нефинансов отчет.

Честота на произшествията

Downloads